یِـــــــکــــــــ رَنـــــگــــــی !

عکس حیوانات

بـــه سَـــــلامَـتـــی اُونـــایـــی کـِــه

بَـرایِ داشــتَـنِـشـــون لازِم نـیـسـت

با سیاسَت باشی وَ نَقش بازی کُنـی

هَـمین کـِه یـِک رَنـگ بـاشـی کـافیـه !


/ 0 نظر / 17 بازدید