# زیستن

خُـــــــــدآ ، زِنـِــــدِگــــــی ، زیـستَـن !

           شـآیَـد هَـمـِۀ آنـچـِه کـِه دَر زِنـدِگـی مـی خـوآهَـم رآ نَـدآشـتـِه بـآشَـم ...          اَمّـآ هَـر آنـچِـه بَـرآیِ زیـسـتَـن نـیـآز دآرَم بَـرآیـَم فَـرآهَـم اَسـت ...        بـِه هَـمـیـن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید