# یک_رنگی

یِـــــــکــــــــ رَنـــــگــــــی !

بـــه سَـــــلامَـتـــی اُونـــایـــی کـِــه بَـرایِ داشــتَـنِـشـــون لازِم نـیـسـت با سیاسَت باشی وَ نَقش بازی کُنـی هَـمین کـِه یـِک رَنـگ بـاشـی کـافیـه !
/ 0 نظر / 17 بازدید